Hírlevél


Email marketing by NeoSoft

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

 

Jelen tájékoztatás létrejöttének célja, hogy az adatkezelés megkezdése elött Ügyfeleinket részletesen tájékoztassuk cégünk, a Marcojan Kft. adatvédelmi- és kezelési elveiről. Mindezen elveket és elvárásokat önmagunkra nézve kötelezőnek ismerjük el.

Webáruházunkban az adatkezelést az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályokra, kiemelten az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint végzi. A NAIH által kiadott adatvédelmi azonosítóink: NAIH-75714/2014 és NAIH-75715/2014. Célunk továbbá, hogy vásárlóink személyes adatainak védelmét minden tőlünk elvárható módon biztosítsuk, ezáltal a legnagyobb körültekintéssel kezeljük. A felhasználókról tárolt adatokat harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve a vásárlás bonyolításában résztvevő személyek, partnerek.

 

Az adatkezelés jogalapja, célja és módja:

Az adatkezelésre a www.marcojan.hu internetes oldal felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. A felhasználó az adatvédelmi és felhasználási feltételek elfogadásával egyidőben hozzájárul adatainak kezeléséhez a létrejött szerződés teljesítésének érdekében.

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.)

Az adatkezelés kizárólagos célja a szolgáltatás teljesítése, így a weboldalunkon keresztül történő megrendelés teljesítése, az ezzel kapcsolatos kötelezettségek nyújtásának biztosítása, mint a megrendelt termék eljuttatása a vásárlóhoz, és a számlázás. Amennyiben ügyfelünk kifejezetten igényli, feliratkozik hírlevelünkre, így azon keresztül az aktuális információk biztosítása, a termékeinkről, és azok kezeléséről, valamint akcióinkról.

 

A kezelt adatok köre:

A Felhasználó döntése alapján megadható adatok:

Név, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, számlázási cím, a felhasználó által alkalmazott fizetési mód, a Felhasználó vásárlásainak tételösszege. A megadott adatok kezelését kizárólag (a szolgáltatás teljesítésének érdekében) a Marcojan Kft tulajdonosai és alkalmazottai, valamint a megrendelés és információ továbbításában, biztonságos kifizetésében részt vállaló szervezetek képviselői jogosultak, mint a Magyar Posta Zrt, a PAYU Hungary Kft., a tárhely szolgáltató Neosoft Kft, és a könyvelést végző Famili Bt.

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció Felhasználó általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor sor kerülhet.

 

Az adatkezelés ideje:

A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról - az adott felhasználói névvel - ki nem iratkozik. A törlés időpontja a Felhasználó kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított 10 munkanap.

 

Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu